BALTEUS

PORADENSKÉ SLUŽBY V OBLASTI ČERPANIA EUROFONDOV

Poradenské služby v oblasti čerpania eurofondov

Balteus spol. s.r.o. je spoločnosť , poskytujúca komplexné poradenské služby v oblasti čerpania grantovej podpory a kapitálových investícii.

Pracujeme s rôznymi grantovými schémami ako EEA grants (Nórske granty), Plán obnovy, EIC – EIC Accelerator a ďalšie. Všetky naše projekty nastavujeme tak, aby boli vedené otvorene, transparentne a profesionálne. Z tohoto hľadiska sa zameriavame sa predovšetkým na kvalitu a nie kvantitu. Zároveň sa nebojíme inovácií a inovačných postupov pri napĺňaní potrieb a požiadaviek klientov. Dokážeme projektom dodať európsky rozmer. Tie sú vďaka našej činnosti úspešné aj v medzinárodnom kontexte a v celoeurópskom merítku.

Viac informácií

Viac informácií nájdete na webstránkach spoločnosti Balteus.