Tešíme sa z veľkého úspechu ! Projekt PURITY THROUGH MINERALIZATION získal v prvom kole hodnotenia EIC Accelerator hodnotenie GO a postupuje do druhého kola !

Cieľom EIC Accelerator-a je identifikovať a podporovať najprielomovejšie inovácie z Európy s potenciálom rozšíriť sa na medzinárodnej úrovni a stať sa lídrom na svetových trhoch. 

Na projekte PURITY THROUGH MINERALIZATION spolupracuje viac ako 20 členný tím odborníkov a to aj z Technickej univerzity Košice a Univerzity Komenského v Bratislave spolu s grantovou konzultačnou spoločnosťou BALTEUS spol s r.o. 

Projekt rieši degradáciu vírusov a patogénov na molekulárnej úrovni až do fázy mineralizácie, čím vytvára nové „čisté“ molekuly vzduchu. Toto riešenie vytvára úplne nové technologické postupy založené na efektívnej synergii viacerých procesov v inovatívnom reaktore, ktoré môžu byť využiteľné v mnohých ďalších oblastiach. Kľúčovými aspektmi účinnosti celého riešenia je efektívna synergia studenej plazmy a fotokatalýzy v reálnom prostredí – napríklad bez produkcie ozónu a ďalších nežiadúcich plynov či látok.

Krátky návrh tohto projektu, pozostávajúci z 3-minútového videa, PITCH prezentácie projektu a zodpovedania otázok sumarizujúcich návrh na inováciu, potenciálne trhy a pracovný tím, sme do EIC Accelerator-a zaregistrovali pred pár týždňami. Tieto krátke návrhy projektov, ktoré môžeme nazvať aj prvým kolom v žiadosti o grant, vyhodnocovali nezávislí experti Európskej komisie po dobu 4 týždňov. 

Úspešné projekty, medzi ktoré patrí aj projekt PURITY THROUGH MINERALIZATION, sú následne vyzvané, aby v priebehu najbližších mesiacov dopracovali štúdiu realizovateľnosti a podnikateľský plán, ktorý by mal potvrdiť záujem a úspešnosť na globálnom trhu. Ak bude projekt v druhom kole úspešný, resp. bude úspešný úplný návrh projektu, posledným krokom pre získanie prestížneho grantu bude prezentovanie projektu pred porotou investorov a obchodných expertov z celej Európy. 

Aktuálne je naša technológia a produkty prezentované v slovenskom pavilóne na výstave EXPO Dubaj 2021. Celý tím už teraz pracuje na tom, aby EXPO Dubaj 2021 nebolo vrcholom projektu, ale aby projekt aj naďalej napredoval a bol úspešný, napríklad aj v druhom kole EIC Accelerator-a, ktoré nás čaká v najbližších mesiacoch.

Držte nám palce!