Spoločnosť IQ capital pokračuje vo vedecko výskumnej práci pri zlepšovaní a inovácii svojej revolučnej technológie na dekontamináciu vzduchu.

V tejto súvislosti potvrdením inovatívnej vedecko-výskumnej práce spoločnosti je i aktuálne Rozhodnutie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR o vydaní OSVEDČENIA O SPOSOBILOSTI VYKONÁVAŤ VÝSKUM A VÝVOJ Aj tento fakt zvýrazňuje záujem spoločnosti venovať sa rozvoju nových technológií s čo najväčšou zodpovednosťou a serióznosťou.